Európai Idő, 1999 (10. évfolyam, 4-24. szám)

1999-02-27 / 4. szám

F­elmérések szerint Romániában a házasságot (még?) nem kötött nők és férfiak aránya azt mutatja, hogy min­den ezer 20 és 29 év közötti életkorú férfira 1191 tizenöt és huszonnégy év közötti lány, illetve nő jut(na). (Ha a lányok, nők átlagéletkorát emeljük, valószínűleg ők kerülnek kisebbségbe.) Persze 29, illetve 24 évesen még a fiatalok nem számítanak agglegénynek, illetve vénleánynak, de egy részük minden bizonnyal “az” lesz. A házasságkötéseket nehezíti az 1990 utáni infláció, az, hogy egyre nehezebb az alapfeltételeket megteremteni, mind a szülőknek, mind a fiataloknak. Másik kimutatás szerint az utóbbi években feltűnően megnövekedett a válások száma Romániában,­ egyre több (elvált) nő neveli egyedül a gyerekét, gyerekeit. A felmérés arra is kitér, hogy a válások sokkal gyakoribbak városon, mert falun a hagyományok, a szoká­­ ­o­ sok és a vallási ráhatások még rossz házasság esetén is együtt (egy fedél alatt) tartják a párokat, a családokat. A válások esetében - országos átlagban - elsöprő többségű az egy­­vagy kétgyermekes családok, illetve volt csalá­dok száma. Másik statisztikai adat: az elvált férfiak hamarabb újraházasodnak, mint a nők. Pszichológusok szerint ennek több oka van, például az, hogy a férfiak nehezebben bírják a magányt és a konyhában sem boldogulnak egyedül. Érdekes ez az utóbbi megállapítás, hiszen a leghíresebb vendéglők, éttermek faszakácsai szinte kivétel nélkül férfiak, és szinte kivétel nélkül a férfiak nyerik a főző­­versenyeket, szakács-világbajnokságokat, konyhaművészet világversenyeket. Igaz, amikor e sorok írója megkérdezte egy híres székelyföldi fogadó férfi faszakácsát, hogy otthon netán főzicskél-e néha, azt felelte: Isten őrizz! K.L. Szex­mániákusok Szexuálterapeuták szerint a fehér házi szexbotránnyal állandóan bombázott ameri­kaiak egyre növekvő szám­ban állapítják meg magukról, hogy szexmániákusok. Bár Clinton soha nem állí­totta, hogy szexmániás, a média abbéli igyekeztében, hogy magyarázatot találjon az elnök kockázatos maga­tartására, fölfedezte ezt a szenvedélybetegséget. Az amerikaiak jelentős része pedig rádöbbent: kóros füg­gőségbe került a szextől. Sokan bólogathatnak erre büszkén, mondván, ők is mániákusan szeretnek ál­dozni a testi szerelem oltárán, ám a dolog cseppet sem tréfás. A szexmánia tényleg betegség, olyan, mint az alko­holizmus vagy drogfüggőség, hasonlóképpen is gyógyítják. A pszichiáterek arra igyekez­nek rávenni pácienseiket, hogy próbálják meg elfogad­ni: nem a szex irányítja az életüket. Nem kell tartózkod­niuk semmitől, de meg kell keresniük az okokat: miféle pótcselekvés életükben a túl­hajszolt és túlfeszített ne­miség. Egy neves szexuálterapeu­­ta szerint annak jelei, hogy valakinek a szexuális indít­tatása átlépte az addikció határát a következők: állandó kudarc minden igyekezet ellenére, hogy valaki abba tudja hagyni addigi szexuális viselkedését, egyfajta “kettős élet” érzete, valamint az emocionális elkötelezettség nélküli, túlzott libidó. Soha nem elég Érdekes adattal álltak e­­lő az Európai Unió brü­sz­­szeli bürokratái. Szerintük az egyre egészségesebb,­­egyre hosszabb életet élő idősek nagy része nem hagy fel a szexuális élettel, sőt, ritkán ugyan, de elősze­retettel gyakorolja azt. Ebben semmi nem gátolja őket, ugyanis az idősebbek­nek Nyugat-Európában sa­ját lakásuk vagy házrészük van, szerelmüket nem za­varhatják az egymás fején élő generációk. Mi a teendő nálunk? A gyerekeknek és az unokáknak olykor el kell menniük moziba. Bizony. K. L. iFérfimagazi­n." Férfi fris K­A/C­­or rl­­lt Az angol labdarúgó válogatott nagyon fiatal tehetsége, Michael Owen szinte gyermekes rajongást mutat a Jaguar személygépkocsik legújabb típusai iránt. A nemrég megnyílt birminghami autóvásár standján a labdarúgó hosszasan elidőzött az angol gyártmányú Jaguar S standja előtt. Ez az érdeklődés meglepte az újságírókat, mert Owen az idei foci vb után vásárolt egy méregdrága XK8 típusú limuzint. A brit lapokban megjelent kommentárok szerint Owen valójában­­ azt akarta, hogy az autószalon­ból reklámá­ron megvásá­rolja a Jaguar Is S típust, amely­nek ára fele annak az ösz­­szegnek, mint amennyit a XK8 típusért a nyáron kiadott­ közvélemény-ku­tatók megkérdezték német polgárokat: mennyire rokonszenves szá­mukra Pamela Anderson? Hogy az urak el voltak ragadtatva az impozáns méretek láttán nem csoda. Annál meglepőbb, hogy a hölgyek háromnegyedének sincsen kifogása a 31 esz­tendős kebelcsoda ellen. A közvélemény-kutatás inkább piaci felmérés volt, a német kereskedelmi csator­nák rendelték meg, mivel rövidesen átveszik a holly­woodi álomgyár legújabb termékét, a V. I. P. címűt, a­­melyben Pameláé lesz az egyik főszerep. A moziguruk osztottak, szoroztak, s úgy vélték, érdemes felmelegíteni a 70-es évek sikersorozatát, a Charlie angyalait. Az egyik nyomozólányt tehát a Bay­watch egykori üdvöskéje fogja alakítani. Nem idegen tőle ez a jelmez? A csúfos bukású Barbe Wire is ilyen igazságosztó akciófilm volt, igaz, annak nem volt rende­sen megírva a forga­tókönyve, a rendezésről nem is beszélve. Pamela tehát újra bedobja magát, s ennek várható hatását mérték fel a német tévék. Mert a Baywatchban sikere volt. A Playboyban úgyszintén, ám a férjével, Tommy Lee-vel készült pornó nem aratott osztatlan elismerést. A német nők szíve bizonyára akkor lágyult meg, amikor kiderült: a szi­likonkeblű sztárt rendszere­sen veri a párja. És e­­gyébként is: Anderson most már elvált nőnek számít, egyedül neveli két gyerekét. A V. I. P. tehát jöhet bármi­kor, vetíthetik főműsoridő­ben, férfiak és nők egyaránt ott lesznek a képernyő előtt. Németországban. K. L. ..................* Tévedésből kiherélték Be kell vallanom önnek, sajnálatos dolog történt a fér­jével - mondta halkan az or­vos az alsó-ausztriai 65 éves asszonynak. Nem mindenna­pos az eset, amely a bécsi általános kórházban történt. Az idős hölgy férje kisebb urológiai beavatkozásra fe­küdt be a klinikára, s három nap múlva kiherélve távo­zott... A kórház igazgató-pro­fesszora, Reinhard Krepier szerint egyedülálló esetről van szó, és borzalmasan sajnálják a dolgot. Ám ez a tényeken mit sem változtat. A korántsem nevetséges eset egyébként pénteken és 13-án történt. A kórházi személy­it sorozatos melléfogásai azzal kezdődtek, hogy az ápoló összecserélte a beteg aktáit egy prosztatarákban szenvedő férfi irataival. Ezután felszaladt az uroló­giai osztályra, ahol a műtétre váró beteggel néhány fontos dolgot közölt, mire a 63 éves ember bólogatott. Persze nem azért, mert belee­gyezését adta, hanem mert agyvérzése óta nem tudott beszélni. Az ápoló úgy gon­dolta, hogy ezzel köte­lességének eleget tett. A következő hiba akkor történt, amikor az altatóor­vos úgy kezdte el a narkó­zist, hogy a beteg csuklójáról levette a műanyag névsza­­l­igot. A műtétet végrehajtó urológus is óriási baklövést követett el, mert nem nézte meg, hogy ki a letakart beteg a műtőasztalon. Pedig bizo­nyára feltűnt volna, hogy egy régi, ismert betegéről van szó. A bécsi kórház igaz­gatója azonnal kirúgta az altatóorvost és az urológust, ám ezzel a beteg még nem nyerte vissza férfiasságát. Minden valószínűség szerint 300 ezer schilling kártérítés­re számíthat, de akadnak dol­gok, amelyeket pénzzel nem lehet jóvá tenni. Viagra-láz Németország is Viagra-lázban ég. Náluk már régóta kapható az 1,8 grammos pirula, s a derék polgárok nem tétlenkednek: közel 400 ezer dobozzal vásároltak eddig a csodaszerből. A gyógyszer népszerűségének egyik oka, hogy a németeknél még egyetlen olyan halálesetet sem jelentettek, ami a Viagra számlájára lenne írható. Viszont számtalanszor előfordult már: egészséges, poten­ciazavarra nem panaszkodó férfiak kaptak be egy-egy tablettát, amitől órákig tartó merevedésük támadt. Nem tudtak felkelni, dolgozni, a gyerekért menni, sőt, még szerelmeskedni sem. A csodaszertől támadt hosszú erek­­ció ugyanis - a tanúvallomások szerint - roppant fájdal­mas. Mindenki bulizik!*

Next