Evangélikus Népiskola, 1892 (4. évfolyam, 4-12. szám)

1892-04-01 / 4. szám

53445 EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. JL­AP Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat — Felelős szerkesztő: PAPP JÓZSEF. — Kiadó: LITFASS KÁROLY. Megjelenik minden hó elején. Előfizetési ára: egész évre 2 írt, fél évre 1 írt. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez (Sopron, I evang. tanítóképző-intézet); az előfizetési- és hirdetési díjak a kiadó­­hivatalba, Litfass Károly kiadó nevére czimezve (Sopron, várkerület 72. szám a.) küldendők. IV. évfolyam. Sopron, 1892. április. 4. szám. Sopron., Nyomatott Litfass Károly könyv nyom­dtájában. itt

Next