Evangélikus Népiskola, 1893 (5. évfolyam, 8-9. szám)

1893-09-01 / 8-9. szám - Tartalomjegyzék

Tartalom. Néhány szó a népisk. statisztikai táblázatok betöltéséhez. Farkas Mihály. . 209 A minta-tanítók. Szíj Lajos. . . . . . . . . 217 A kézügyességi oktatás Svédországban. (Folyt. és vége) Schranz Mihály. .. 220 A dunántúli ág. hitv. ev. egyházker. népiskolai bizottság évi jelentése 189273-ról. Bognár Endre. ......... 226 Necrolog. Wagner Endre. Gömbös Gyula. ....... 230 Ernst János. Memoria. ........ 232 TÁRCZA. A vallásügy a magyar országgyűléseken. III. közl. Kovács Sándor. 233 Gondolatok. .. .. . ............................................................ .239 A szabadban. Erős Szilárd. . . . . . . . . 240 Hajdan és most. Markóczi Imre. . ...... 243 EGYESÜLETI ÉLET: A III. német tanítógyülés. Ebenspanger János. . 244 A vasi közép ev. egyházmegyei tanítói körök értekezleteiről. .. . 247 A répczemelléki ev. tanítói kör értekezletéről. Fodor Miklós. . 248 A vasi felső ev. egyházmegye első körének tanítói értekezlete. . . 250 A balatonvidéki ev. tanító-egyesület gyűléséről. Schmidt József. . 251 A fehér-komáromi ev. egyházmegyei tanítói kar közgyűléséről. Szebik Gyula. ........... 253 A somlyó-vidéki ev. tanító-egyesület közgyűléséről. Pataky Béla. . 256 A soproni alsó ev. tanító-egyesület közgyűlése. Kiss Sándor. . 257 A kemenesaljai ev. tanító-egyesület közgyűléséről. .. 260 NYILTTÉR. Nyílt levél id. Varga János úrnak. Koczor Márton . . 262 Felelet X. úr nyílt kérdésére. Koczor Márton. .... 265 Irodalom . 266 Vegyesek .............................................................................................................................268 Szerkesztői üzenetek ........... 272 Előfizetőinkhez. Az előfizetéssel hátralékban levőket tisztelettel kérjük előfi­zetéseik mielőbbi megújítására. Felkérjük egyúttal lapunk minden barátját, hogy a maguk körében előfizetőket szíveskedjenek gyűjteni. Az előfizetést fél évenként is lehet eszközölni. A folyó évről még rendelkezünk minden számból több példánynyal. Szerkesztő-kiadó.

Next