Evangélikus Népiskola, 1894 (6. évfolyam, 1-12. szám)

ram hmm. Nevelés- és közoktatásügyi havi folyóirat. Szerkesztette Papp József 1894 --------------------­ Sopron. Nyomatott Litfass Károly könyvnyomdájában. 1895.

Next