Evangélikus Népiskola, 1896 (8. évfolyam, 1-9. szám)

1896-01-01 / 1. szám

EVANGELIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folóirat. — Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF _ Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 frt.) fél évre 3­0­0l-50 frt.) A lap szellemi részét illető közlemények úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. VIII. évfolyam. Sopron, 1896. január hó. 1. szám.

Next