Evangélikus Népiskola, 1896 (8. évfolyam, 1-9. szám)

1896-01-01 / 1. szám - Tartalomjegyzék

Tartalom. Népnevelésünk és az iskola. Mohar József Az egységes tanítóképzésről. Simító Endre “ IMd­f'60 nap“ “aPTM- Id. Varga János'T­anító árvák sorsa. Kovácsics Sándor Százados évforduló. Rónay Pál. ' ' Költeménytárgyalás. Sz­alter Dániel.­­ AKOZA. Újévi üdvözlet. Ladányi. ' '­­­­“ XXTM' (Boldog újévet). ' Sass'János A honfoglalás története. ~ár EaWDLTM T1TI)(5sfTAs A rúbafei tanft,ík gJ01é8..e.; ■ Irodalom. ................................£“?"' ..................................... Vegyesek. .... J " 1 6 8 11 13 14 18 19 22 26 30 Szerkesztői üzenetek. D. L. Kassa. Czikke a legnagyobb sajnálatomra kiszorult a januári számból; azt hiszem, az időszerűség februárban sem lesz kisebb. A folytatást kérem. — K. S. P.-Ládony. Kívánsága szerint egy példány ment lapunkból a kijelölt czímre. Legjobb számolókönyv népiskolák szá­mára az Orbók-Mocnik-féle, megjelent Pozsonyban, Stampfel Károlynál. Ez ugyan nem osztat­lan iskoláknak készült, de minden tanító jól felhasználhatja. — P. J. Csurgó. Csak hadd jöjjön az a czikksorozat! Sajnálom, hogy a januári számban meg nem kezdhettük. — K. S. Budapest. Bir’ az alkalmi költemény későn érkezett. Eltegyük jövő évre? Leveled s aláírásod nagyon „sejtelmes.“ — W. S. Somorja. Jó kívánsága nagyon is ideális, épen azért elérhetetlen; meg­tizedelve is meg kell vele elégednünk. Mindazáltal szivből köszönöm jó kivánatait! — A. F.­ Budapest. Küldeménye megkésve érkezett. Majd jövőre felhasználom, ha ugyan addig újabba nem szándékozik pótolni. — S. E. Eperjes. Szíves ajánlatát köszönettel fogadom. Levélben többet! — Sz. L. Farád. Közleményed egyik passzusa ellen sincs semmi kifogásom, közöltem egész terjedelmében. — M. J. Znió. Szíves ajánlatával nagyon lekötelez, élek az engedelemmel. — H. L. Tápió-Szele. A küldött előfizetési összeg 1895-re szólott. — H J. Meszlen. Feleletét tudomásul vettem. — H. L. N -Pátró. Még a múlt évről keltezett levelét s küldeményét jan. 8-án vettem, a közlemény tehát februárra marad.

Next