Evangélikus Népiskola, 1899 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Társ-szerkesztő: SIMKÓ ENDRE.­­ Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 frt.) fél évre 3­0 (1.50 frt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XI. évfolyam. Sopron, 1899. január hó. 1. szám. Sopron., Litfass utódja Böttig Gusztáv kő-, fény- és könyvnyomdája. _IL

Next