Evangélikus Népiskola, 1900 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1900-01-01 / 1. szám

Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Társ-szerkesztő: SIMKÓ ENDRE. Előfizetési ára : egész évre 6 korona (3 frt.) fél évre 3­0 (1­50 frt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítók­ép­ző-intéze­t küldendők. XII. évfolyam. Sopron, 1900. január hó. 1. szám. Sopron, Litfass­ utódja Röttig Gusztáv kő-, fény- és könyvnyomdája i­ s

Next