Evangélikus Népiskola, 1900 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1900-01-01 / 1. szám

TARTALOM. Lesz-e valami az országos ág. h. ev. tanítói egyesületből. XXV . 1 A felekezeti tanítók állami nyugdíja Kund Sámuel.........................................5 „Egy evang. lelkész“ és a k.-somogyi tanító-egyesület. Sass István : Brocskó Lajos ünneplése a prot. orsz. árvaházban. Alapi István . . 12 TÁRCZA. Ima. Tanítói közgyűléskor. Tóth István.......................................14 Üdvözlő beszéd. Geduly Lajos..............................................................15 Vas­por.­­ Éjszak-keletre. ..........................................................17 Újévi fohász. Tóth István ...................................................................20 EGYESÜLETI TUDÓSÍTÁS. A mosonyi evang. tanító-egyesület. Hauptmann Mihály....................................................................................20 A k.-somogyi evang. tanító-egyesület őszi gyűléséről. Héricz Sándor..........................................................................................................22 A két kerületi gyűlésről. (Beszámoló-féle). Bándír János ... 26 Iván bácsi üzenetei....................................................................................................28 Irodalom..........................................................................................................................31 Vegyesek..........................................................................................................................32 Szerkesztői üzenetek: H. S. N.-Pátró. Közérdekű közleménynek mindig­ szívesen helyet adunk. ■— P. J. Hideg­kút. A másikra nem kerülhetett a sor. Erre nézve majd levélben többet.. — Z. J. Czernye. A lap menni fog tovább is, a múlt évi módon. — Jó lesz-e ? — B. V. Győr. A kívánt példányt elküldtem. Remény­em kézhez jutott! — T. J. Dömsöd. Küldeményét köszönettel vettem, majd alkalmilag felhasználom. — R. M. Modor. Megkapta-e a dallamos könyveket? — S. S. Temes­vár. A „25 éves alap”-ra küldött két frtot e helyen nyugtatom, köszönettel. — D. D. Erdőkürt. Sorakozásán örvendek. A dallamos könyv menni fog! — Tanügyi Szemle. Szívesen lépünk csereviszonyba.

Next