Evangélikus Népiskola, 1901 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1901-01-01 / 1. szám

7 v7 ' si ir­­.jp­­ ' ■i EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Neveife- o. nkta^suQfi.havi folyóirat. ■ ■: HAjr*Cw.ii u»?LiU. . lu. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Társ-szerkesztő: SIM­KO IS IDRE. Előfizetési ára : egész évre 6 korona (3 frt.) fél évre, 3 „ (1.50 frt.) A lap szellemi részét illető­ közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang tanítóképző-intézet) küldendők. _ XIII. évfolyam. Sopron,­1901. január hó. 1. szám. Sopron, Littfass utódja Röttig Gusztáv kő-, fény- és könyvnyomdája 10PROMCSERE- A­KCI6 KERETESEN­ Á­TENGED­TE

Next