Evangélikus Népiskola, 1902 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1902-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Társ-szerkesztő: SIMKÓ ENDRE. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 frt.) fél évre 3­0 (1­50 frt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XIV. évf. Sopron, 1902. január hó. 1. sz. Sopron, Littfass utódja Röttig Gusztáv kö-, fény- és könyvnyomdája _IL­T

Next