Evangélikus Népiskola, 1903 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1903-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3­0 (1­50 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XV. évf. Sopron, 1903 január hó. 1. szám. Sopron, Littfass utódja Röttig Gusztáv kö-, fény- és könyvnyomdája 2­0 /

Next