Evangélikus Népiskola, 1904 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1904-01-01 / 1. szám

JL & /fS ■ EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA­ Nevelés- és oktatási mai havi folyóirat. [MAflY­­AKr\b®^‘; : rKÖNYVTÁRAUj " : 'i: — Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 frt.) fél évre 3 „ (1.50 frt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XVI. évf. Sopron, 1904. január hó. 1. szám. Sopron., I­l.ittfass utódja Röttig Gusztáv kö-, fény- és könyvnyomdája ~i~h 1

Next