Evangélikus Népiskola, 1904 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1904-01-01 / 1. szám

IBV HO1® TARTALOM. Újévkor. Sántha Károly............................................................................................ 1 A vallásoktatás tantervéről. Hetvényi Lajos................................. . . . 1 Legyünk tagjai az „Eötvös alap“-nak ! Bándy János............................ 4 A soproni evang. tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájának részletes tanterve (Folytatás.)............................................................................... 4 Életrajzom. Becht Konrád....................................................................................... 10 TÁRCZA. 6 év Tóth István.............................................................................. 15 Diák pályám. Lágler Sándor........................... 16 EGYESÜLETI TUDÓSÍTÁS. A külső somotryi ág. m­tv. evang. etryházm. tanítóegyesület közgyűlése. Tudósitó....................... 22 NYILTTÉR. Válasz a nyílt kérdésre I. x—y.......................................... 23 „ „ »II. Perényi János....................... 25 „ „ III. Sass István............................ 25 Iván bácsi üzenetei . . . . .............................................................................. 28 Irodalom....................................................................................................................... 29 Vegyesek ................................................................................................................... 29 [rEV~98~| Szerkesztői üzenetek. J. S. Jolsva. Folyóiratunk érdekében kifejtett buzgólkodásodat nagyon köszönöm. Az ígért levelet szívesen várom. — A. I. Surd. A tudósítás az utolsó órában érkezett, de azért jónak láttam közlését el nem halasztani. Legyen szerencsénk máskor is! — A. B. Csernye. Leveledet érdeklődéssel olvastam. A közleményekre majd rákerül a sor. — Versfaragó. Versei­ben van gondolat s hangulat, itt ott a forma is megfelelő. A köszöntőt alkalomadtán majd közlöm. 710238

Next