Evangélikus Népiskola, 1905 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Jr ír . EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3 „ (1.50 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XVII. évf. Sopron, 1905. január hó. 1. sz. Sopron, Littfass utódja Röttig Gusztáv kö-, fény- és könyvnyomdája w­ f f ±f±

Next