Evangélikus Népiskola, 1906 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1906-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat. Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3­0 (1­50 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XVIII. évf. Sopron, 1906. január hó. 1. sz. -T­Sopron., Röttig Gusztáv kp-, fény- és könyvnyomdája. tr ' ',r-- S-8 ‘i ' ’'

Next