Evangélikus Népiskola, 1907 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1907-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3­­1-30 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XIX. évf. Sopron, 1907 január hó. 1­­87. Sopron, Röttig Gusztáv és Fia k5-, fény- és könyvnyomdája Itt

Next