Evangélikus Népiskola, 1908 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1908-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA. Nevelés- és oktatásügyi havi folyóirat Felelős szerkesztő és kiadó: PAPP JÓZSEF. Előfizetési ára: egész évre 6 korona (3 írt.) fél évre 3­0 (1.50 írt.) A lap szellemi részét illető közlemények, úgyszintén az előfizetési- és hirdetési díjak a szerkesztőséghez (Sopron, evang. tanítóképző-intézet) küldendők. XI. évf. Sopron, 1908. január hó. 1. sz. Sopron, Bötlig Guaitir és Fia ké­t fény- és könyvnyomdája _IL .

Next