Evangélikus Népiskola, 1908 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Túl az árkon. X.­Y................................................................................................. Egyházi lapjaink sorsa. Bár............................................................................... A rajzolás tanítása az új tanterv alapján. Szász Lajos............................. Az osztatlan népiskola óraterve és órarendje. Kapi Gyula.................... Javaslat a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi tanító-egyesület se­gélyegyesülete tárgyában. Haisser Henrik......................... ... Uta­zás magunk körül. Memento. . ... ........................................ TÁRCA. Egy busongó anyához. Tóth István................................................. Aristokrácia a könyvpolcokon., Mikszáth Kálmán. . EGYESÜLETI ÉLET. A sióvidéki ev. tanitó-egyesület őszi gyűlé­séről. Sióvidéki. . .............................................................................. NYILTTÉR. Nyílt levél. Tapolczai Béláné úrnőnek. Koczor Márton Irodalom.............................................................. ............................................. Vegyesek...................................................................................................................... 15 20 23 28 29 32 35 37 38 1­6 9

Next