Evangélikus Népiskola, 1909 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1909-01-01 / 1. szám

TARTALOM. A dunántúli ág. h. ev. egyházker. tanítóegyesület elnökségétől 1 Egyházkerületi részletes tanterv. Bognár Károly................................................3 Új év, új irány, új törekvések. Memento...........................................................5 Az 1848. XX. t.-c. és a tanítók. Az evang. népoktatás-ügynek egy köz­munkása 9 Természet után való rajzolás a népiskolában. Káid József .... 13 A dunántúli ág. h. ev. egyházkerületi tanító-egyesület által létesí­tett segélyegyesület alapszabályai. (Tervezet). Haiseer Henrik 23 Czuppon Sándor f. Novák Elek...............................................................................28 EGYESÜLETI ÉLET. A kemenesaljai evang. tanító-egyesület őszi gyűléséről. Zongor Márton....................................................................30 NYILTTÉR. Levél a szerkesztőhez. Memento 31 Irodalom...........................................................................................................................32 Vegyesek...........................................................................................................................35 Szerkesztői üzenetek: Sz. L. Magast. A tudósítást köszönettel vettem, minthogy azonban a másik tudósítás ugyan azon tárgyról már előbb megérkezett s már ki is volt szedve, az önét nem használhattam fel. — K. V. Kötesd. Kérem a jelzett jubileumi tudósítást minél előbb, hogy a februári számba biztosat besorozhassuk. — S. I. Sord. Közleményeid számára mindig van hely az »Evang. Népiskolá­-ban csak minél gyakrabban legyen szerencsém. H. is megszólalt, aminek igen örülök. — R. I. Bánfalva A cikket köszönöm. Alkalmi közlendők s korábbi kötelezettségek miatt a jövő számra maradt. — S. I. Budapest. Kedves soraidat épen e rovat írása közben vettem. Az ígért cikksorozatot örömmé­ veszem, majd a februári számban megkezdjük. Levélben többet ! — K. K. Borgáth. Előfizetése­s folyó évre is rendben van. — B. J. Göntörrákos. A nyomtatvány ügyében majd levélben. A kilá­tásba helyezett nagyobb mértékű támogatást szívesen vesszük. Jelen számunk 2 és V4 ív terjedelmű!

Next