Evangélikus Népiskola, 1913 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

minta oktatásügyi fölyöiratos^ fi 'AG.H.EVTANIT­H OffSZ.| GYFSÍÍLC­TÉ­NEK 5­0 öl­ NAMTUU MZIJERTANITÖ[Gy[5. HÍV. MMt XXV. ÉVFOLYAM. 1. SZ. 1913. JANUÁR HÓ. ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 8 KORONA, FÉL ÉVRE 4 KORONA, NEGYED ÉVRE 2 KORONA. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON) KÜLDENDŐK. RÖTTIG GUSZTÁV ÉS FIA KÖNYVNYOMDÁJA SOPRON. FELELŐS SZEFKESZIÓ ÉS RIDDY: PISPP JÓZSEF. ISMUHMILS: KRISS LR3QS.

Next