Evangélikus Népiskola, 1914 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Az ág. h. evang. tanítók orsz. egyesületének s a dunántúli ev. egyházkerületi tanítóegyesületnek hivatalos közlönye. Szerkesztette : Papp József. Huszosil­atolsík évfolyam.­­9­4. Sterr’G Gusztáv és fia, soppon.

Next