Evangélikus Népiskola, 1914 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

TARTALOM. I. Iránycikkek, értekezések, alkalmi közlemények. Viifc. Lap Megemlékezés Péterfy Sándorról. H­o­r­e­c­zk­y­ Gyula .­­ Akikkel senki sem törődik. Szű­cs Imre............................. 5 Kérelem Sass István kér. tanítóegyesület elnök úrhoz s nyugdíjazott kartársaimhoz. Scriba Gyula .... 7 Reflexiók. Perényi Rezső:v~..................................... 8 Tarlózás. Sass István ................................ • 1 A pálfai csata adventi világításban. Men­del Ede . . 14 Néhány szó a fizetésrendezésről. S­e how !, 1 . Ferenc József 29 A kolduló iskolás gyermekek. S­t­p 1l Ernő........................32 Tarlozás. Sass István . 34 Érettségi bizonyítvány és tanítói oklevél. Lenhardt Károly 53 Tanításunk csekély eredményéről. N­o­v­á­k Gyula ... 57, 80 Mit tegyünk? Nemo.......................................................... 77 Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvéből. .......................... 84 Nyilatkozat. Sass István............................................................87 Javaslat az­ elemi népiskolai tanítók helyzete rendezése tár­gyában. Sass István . . . . . ..............................101 Emlékezés a „tanítók atyjáról.“ Hamar Gyula . . 107, 134 Zsinati s egyéb dolgok. Lenhardt Károly........................113 Dissonantia a gyámolda végakkordjainál. B­ere­cz Gábor 117 Egyház és iskola. Nagy Jenő................................................125 Tanítóink törekvése az egyházban. Bohár László. 128 A tankönyvpályázatról. Horváth János ..... .137 Papok és tanítók társadalmi és politikai kötelességei. D­r. Schulz Józsefné..........................................................149 Tarlózás. Sass István..................................................... 155 Az anyanyelv tanítása német nemzetiségű vidéken. Graf Samu....................................................................158. 180 Alakítsuk át az „Evang. Népiskolát" „Evang. Tanügyi Folyó­irattá“! Dr. S­z­e­l­é­n­y­i Ö­d­ö­n..................................174

Next