Evangélikus Népiskola, 1914 (26. évfolyam, 1-24. szám)

1914-06-01 / 11-12. szám

— 274 — tankönyvirodalmat monopolizálj­as a tanügyre határozottan káros­nak mondja; károsnak azért, mert a szabad versenyt kizárja és a haladást akadályozza. A szakosztály, Ugyancsak benyújtott indítványok kapcsán, tiltakozik a díjlevelek megcsonkítása­­és a minősítés sértő foko­zatainak megállapítása ellen. Ezzel a tárgysorozat kimerült. K. L. Irodalom. A Beszéd- és Értelemgyakorlatok reformja a megvalósulás stádiumába lép azokkal a gyakorlati irányú könyvekkel, melyek a tanuló tevékeny és­­öntudatos vizsgálódását, Rousseau negatív oktatási alakjának megvalósítását,­­ a foglalkoztató ok­tatást szolgálják. Ezen új irányzat a régi biallon, a kate­­chetizálás­­és ma­goltatás végét jelenti. Ez­t az irányt szolgálja V­a­day József nagyváradi kiözs. isk­. igazgató legújabb munkája, a Foglalkozta­tókony­v, mely egyrészt a beszéd- és érte­lemgyakorlatok, másrészt pedig a számolás alapelemeihez nyújt összesen­­93 eredeti rajzcsoportot. E munka két összefüggő részből áll, u.­m A tanító könyve a szükséges rövid szöveggel, ára 2 korona; továbbá A tanuló könyve szövegnélküli rajzokkal és a szükséges rajzpapírral, 48 fillér. Csakis együtt rendelhetők. Szeptemberben pedig a tanuló könyve külön is kapható: lesz 10 példányonkint. Ajánljuk ez­ úttörő munkákat. Kaphatók a szerző­nél Nagyváradon. .­­ . . A táborozás Kézikönyve címmel hagyta el a sajtót Ring Ede Jánosnak a kormány által Angliába kiküldött cserkészmozgalom tanulmányozójának igen érdekes könyve. A szerző­ ezren kis köny­vével főleg arra­­­törekedett, hogy még­ ifjú, fejlődésnek induló cserkészmozgalmunka­t a táborozás főkellékeire megtanítsa. Bő út­mutatást nyújt a mozgótábor felszerelésére, állótábor előzetes és közvetlen szervezésére és munkarendjére vonatkozólag, különös gondot fordít annak élelmezésére és egészségtanára, külön fejezet­ben tárgyalja a cserkészszemlét.­­ A könyvet, amely a cím­lapon és szöveg közé nyomatott képekkel, és­ ábrával jelent meg; kiadta a Toldi Lajos-féle könyvkereskedést (Budapest, II., Főutca 2. szám), ára 70 fillér. . . \

Next