Evangélikus Népiskola, 1915 (27. évfolyam, 1-20. szám)

1915-01-01 / 1-2. szám

TARTALOM. Ellentétek. Sass János..................................................................1 Egy hasznos szociálpedagógiai intézmény. Korizsánszky Ottó................................................................ 4 A svéd jótékonyság. Dr. L­e­f­f­n­e­r B­é­l­a................................ 7 Két tanító kitüntetése. ...................................................................10 Szalay József sírjánál. Szíj Lajos..............................................12 Tárca. A tábortűznél. Szalay Mihály...................................13 Egy tanító levele a harctérről. E. L.....................................14 Öröm és fájdalom. Tapolczai.........................................19 Irodalom ......................................................................................20 Vegyesek.......................................................................................20 Szerkesztői üzenetek. A. L. Cegléd. A kívánt szünetet készséggel megadom! Egyebekre majd levélben. — S. J. Rákospalota. A jelzett folytatást szívesen várom. — Sz. M. Gyékényes. Köszönöm az új füzet megküldését, örömmel mutattam be olvasó­közönségünknek. Kívánom, hogy még sok kiadást érjen. — W. K. Pozsony. A figyelmet s érdeklődést köszönöm. Kívánom, hogy a kardot minél előbb felcse­rélhesse a tollal. — H. J. Újpest. A kívánt könyvet postára adtam. — D. F. Gyanafa. A cimszalagon téves adat volt, a naplóban rendben van. — B. I. Ráb­­eakapi. A dallamos könyvek árát a maga helyén elszámoltam. — S. J. Nemes­­•Halók. Az ének-és zenepártoló-egyesületi tagdíjakat mint helyettes pénztáros s­zámon vettem.

Next