Evangélikus Népiskola, 1927 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT Felelős szerkesztő és kiadó KRUG LAJOS a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító­­egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI díjak a szerkesztőséghez (Sopron, Ferenc-JÓZSEF TÉR 10) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1927. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára: egész évre 5, félévre 2*5 pengő RÉTTW.ROMWALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.

Next