Evangélikus Népiskola, 1928 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és kiadó KRUG LAJOS , a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító­­egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC­­JÓZSEF TÉR 10) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1928. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő RI­TTIG-ROMWAUER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.

Next