Evangélikus Népiskola, 1930 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és kiadó: KRUG LAJOS a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító­­egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC­­JÓZSEF TÉR 10) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1930. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő nCT­M-MMWfILTeR NYOWDA-RÍMVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.

Next