Evangélikus Népiskola, 1931 (37. évfolyam, 1-4. szám)

1931-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS tanítóegyesület hivatalos közlönye Felelős szerkesztő és kiadó KRUG LAJOS a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító­­egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC­­JÓZSEF TÉR 10) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1931. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő ROTTIO-ROMWALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.

Next