Evangélikus Népiskola, 1931 (37. évfolyam, 1-4. szám)

1931-01-01 / 1. szám

Szerkesztői üzenetek. Hálásan vettem a sok jókívánságot. Ne vegyétek rossz néven, hogy külön­­külön nem válaszolhatok, de fogadjátok ezen soraimat hasonló szeretettel, mint amilyennel én intézem hozzátok. Boldog volnék, ha az új esztendő megadná nek­tek mindazt, amivel a meg nem siratott óév­adóstok maradt. Boldog volnék, ha a lelketekre fojtogató ködként ereszkedő hangulat elmúlna és az anyagi gondok terhétől megszabadítana benneteket a ránk virradt új esztendő. Adja a minden­ható Isten, úgy legyen s akkor bizonyára fellángol megint elalvó mécsesként pis­lákoló idealizmustok és ti megint csak magasztos hivatástoknak élhettek, mint azelőtt, boldogabb viszonyok közt. Sz. S., Nyíregyháza. Ne gondolja Kedves Öcsém, hogy Önről meg­feledkeztem. Nem. A poémák, mint már jeleztem, sorra kerülnek, mert nemcsak tárgyuknál és tartalmuknál, hanem költői értéküknél fogva is beleillenek lapunk keretébe. — Aktuális kérdésekkel foglalkozó cikkeknek magától értetődő és ki nem kerülhető elsőbbségük van. Ezeket azért is kell sok esetben előbb közre­adnunk, mert elhalasztott közlésükkel már elveszítenék aktualitásukat is. Ez oka a késedelemnek, minek szíves tudomásul vételét kérem. B. V., Győr. Éppen kapuzáráskor érkezett. A lap már be volt tördelve. Ebből a számból tehát kimaradt érdekes és bizonyára helyeslést kiváltó cikked,­­ de a tél előreláthatóan még február havában is olyan lesz, hogy az érző szívekre appellálni, akkor sem lesz késő. Szeretettel köszöntlek. G. E. H., Máj OS. A karácsonyi gyűlések egyik örvendetes eseményeként üdvözlöm a vezérkarba történt megválasztatásodat. Ebben a pozícióban még sokkal hatékonyabban szállhatsz síkra a tanítói érdekek védelmében. Sok sikert és minden jót kíván szerető bátyád. H. I.: Magam is sajnáltam, hogy a karácsonyi seregszemlén nem találkoz­hattunk. Makacs náthaláz gyötört, melytől még most sem szabadultam egészen. Azért nem mozdulhattam ki Sopronból. Majd legközelebb! A viszontlátásra! * A gazdasági helyzetre hivatkozva, nem lehet egyszerűen az egyetemes egyház határozatát megkerülni, vagy sutba dobni. Ha egy ilyen csekély tétel, mint folyóiratunk előfizetési díja billentené fel a büdzsé serpenyőjét, akkor már becsukhat­juk a boltot. Felkérjük azért a hátralékban levő iskola­­fenntartókat, egyenlítsék ki mielőbb tartozásukat és ne kény­szerítsenek erélyesebb eszközök alkalmazására. A rendes előfizetők pedig leköteleznek, ha a fél-, vagy egészévi díjat már most küldik be. Csekkszámlánk: 29.659.

Next