Evangélikus Népiskola, 1932 (38. évfolyam, 6-12. szám)

1932-06-01 / 6. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és kiadó KRUG LAJOS a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító­­egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC­­JÓZSEF TÉR 6) KÜLDENDŐK. XXXVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 1932. ÉVI JÚNIUS HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára : egész évre 10, félévre 5 pengő RÖTTIG-ROMWALTER NYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, SOPRON.

Next