Evangélikus Népiskola, 1932 (38. évfolyam, 6-12. szám)

1932-06-01 / 6. szám

Szerkesztői üzenetek. H. L. Az idén a Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegyén van a sor. Az egyházkerületi közgyűlésre tehát onnan kell két tanítóképviselőt választani. K. P. Nyíregyháza. Várom a választ. Ha a képviseletet nem vállal­hatnád, értesíti idejében, hogy más valakit kérhessek fel. Nem szeretném, ha a Debrecent könnyen elérhető Nyírvidék evang. tanítósága, azon a konferencián legalább képviseletileg nem venne részt. S. B. Körmend: Mint jeleztem, ugyanakkor Budapesten leszek az Eötvös-alap és a Tanítószövetség gyűlésén , azért nem vehetek részt a tieteken. Klotildligetre eljösz-e ? Kérlek biztasd a kartársakat, mert lelki megújhodásra mindnyájunknak szükségünk van. R. : Az intézőbizottság elnöki tisztségéről Uhrin Károly, legnagyobb saj­nálatunkra, leköszönt. Az ellenőrzéssel és az ügyek vezetésével a közgyűlésig Kozsuch István igazgató-tanítót (Békéscsaba) bíztuk meg. Minden üdülőházunkkal kapcsolatos kérdésben tessék tehát őhozzá fordulni. K. I. Békéscsaba. A közölteket tudomásul veszem és mindenhez hozzá­járulok. Újból figyelmembe ajánlom a bejelentett négytagú családot. Hogy milyen feltételek mellett egyeztem meg vele, azt úgyis megírtam. G. E. H. Más OS. Gyűlésiekre, sajnos nem mehetek el. Kérek majd ar­ról kimerítő referácát. Az előadásra kerülő munkálatokat is szívesen fogadom közlés céljából. Ugyanazt kérem a Békési- és Békés-aradi Egyházmegyei Tanító­­egyesületektől is. K J. Cegléd Az elszámolást a F. T.-nál megsürgettem. Onnan nem sokat várhatunk az idén. Az államsegélyre visszatérve, megjegyzem, — aminek a levelezőlapon is kifejezést adtam, — hogy fogalmunk sincs arról, miként kel­lene azt a bizonyos „okmány­ok­“ ügyet közmegelégedésre elintézni. Nagyon szeretném, ha ezt a kérdést személyesen megbeszélhetnék, ezért jó lenne, ha július 4-én és 5-én Budapesten a Tanítószövetség gyűlésein találkoznánk. Gyere el, én majd viszem a könyvet és az iratokat. Tehát a viszontlátásra jelzett idő­ben Budapesten ! K. S. Debrecen. A küldött 20 pengőt milyen címen számoljuk el? K. S. Szarvas. A könyvismertetést a jövő számban hozzuk.

Next