Evangélikus Népiskola, 1933 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-01 / 1. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és kiadó : KRUG LAJOS a dunántúli egyházkerületi és országos evang. tanító­­egyesület elnöke. A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC­­JÓZSEF TÉR 6) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XXXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1933. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára : egész évre 10, félévre 5 pengő Röttiff-Rom­waiter Nyomda­ Rt. Bérlői, Sopron.

Next