Evangélikus Népiskola, 1934 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1-12. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és kiadó : KRUG LAJOS A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK, ÚGYSZINTÉN AZ ELŐFIZETÉSI ÉS HIRDETÉSI DÍJAK A SZERKESZTŐSÉGHEZ (SOPRON, FERENC­­JÓZSEF TÉR 6) KÜLDENDŐK. ♦♦♦♦ XL. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1934. ÉVI JANUÁR HÓ ♦♦♦♦ Előfizetési ára : egész évre 10, félévre 5 pengő Röttig-Romwaller Nyomda Bérlői Sopron.

Next