Evangélikus Népiskola, 1935 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1-12. szám

EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA NEVELÉS- ÉS OKTATÁSÜGYI FOLYÓIRAT AZ ORSZÁGOS ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE ALAPÍTOTTA: PAPP JÓZSEF 3. 1924. január 1-től 1934. december 81-ig szerkesztette és kiadta: KRUO LAJOS Szerkeszti: SOMOGYI BÉLA Kiadja: AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET A LAP SZELLEMI RÉSZÉT ILLETŐ KÖZLEMÉNYEK A SZERKESZ­TŐSÉGHEZ (KÖRMEND), AZ ELŐFIZETÉSI DÍJAK AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET PÉNZTÁRA CEGLÉD (42 523 SZ. CSEKKSZÁMLA) CÍMÉRE KÜLDENDŐK ♦♦♦♦ XLI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1935. ÉVI JANUÁR HÓ Előfizetési ára: egész évre 10, félévre 5 pengő Röttig-Romwaiter Nyomda Bérlői Sopron.

Next