Evangélikus Népiskola, 1937 (43. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

REV 98 Kiadja : AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal. A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési ára: egész évre 10 P, félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő­séghez Körmend, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú csekkszámla) címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár! RÉV 20*10 Tartalom. Oldal Evangélikus népoktatásügyünk és a zsinat. Somogyi Béla _ 1 Feladataink az állampolgári nevelés terén. Dr. Pozsonyi Károly 3 Sass István emlékirataiból: A tanítóképzőben ................_ ... 8 Norvégiai utazásom. Szollár Irén __ .................. .. ._ 12 Az osztatlan evang. népiskola hit- és erkölcstan­i tananyagának részletes beosztása. Simon Lajos .......................... ..._15 MEGJEGYZÉSEK: Egy kis helyreigazítás. Ludván Sándor _ .......................... 19 A tanító és a társadalom. Sztruhár János _ .... _ 23 Az evangélikus tanító lelkiismerete Istenes József ... ... 25 HIVATALOS RÉSZ: Zongor Béla kormányfőtanácsos .................. ........... 27 Negyvenéves határkőnél, vitéz Szügyi Károly ... . 28 Országos egyesületünk közgyűlésének főbb határozatai. .. 29 KÖNYVISMERTETÉS: Tehetség és eugenika. Tállyai István .................................. 30 Előadások a magyar tanítók szabadegyetemén. ................. 33 VERS: A bokodi temetőben. Gyúrói Nagy Lajos .......................... 34 HÍREK­­­­­­ ._ 35 KÁNTORI ROVAT: Beköszöntő. Dr. Gárdonyi Zoltán ... __ .................. 37 A magyar evangélikus egyház istentiszteleti rendjének gyülekezeti énekei. Hamar Gyula — — — —__... 37 Hangjegyismertetés. .. ... ~ — ... ._ — ... 39 Hangjegymellékleteink. Hamar Gyula.................. — _ 39 Kérjük előfizetőinket a mellékelt befizetési­ lapunk felhasz­­nálására és hátralékosainkat előfizetésük rendezésére!!

Next