Evangélikus Népiskola, 1938 (44. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

neva«­. Kiadja : AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta hangjegymelléklettel és gyámintézeti lappal. A kiadásért felelős: Kiszely János. Előfizetési ára: egész évre 10 P, félévre 5 P. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő­séghez Körmend, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú csekkszámla) címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án. A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel jár! Tartalom: Bizakodás az Úrban. F. J. ........................................................ 1 Újévi gondolatok ~ _ ........... _ .................................. .... 2 Adósság. Lúdvári Sándor ... ... ._ ................. .. ............ 3 Ráth Mátyás élete. Kuszák István ... ........... _ .... ........... 6 Az iskolai gyülekezetek Őrszigety Lajos ... ......................... 9 MEGJEGYZÉSEK: Beköszöntő Pártay Tivadar . ... .................................. 13 A nyolcosztályú népiskola megvalósítása felé. Zacher Lajos 13 Erős magyarság felé. V. Z. ........... ... ........................... 16 Nemzeti munkaőrsök. Páter Jenő ........................................ 19 Sérelmek, melyekről alig esik szó. Bánó Ádám.................. 20 EGYESÜLETI ÉLET - HIVATALOS RÉSZ: A zalai evang. egyházmegyei Tanítóegyesület közgyűlése 21 A vasi közép egyházmegyei Tanítóegyesület közgyűlése _. 11 Ami nekünk a legértékesebb ! Grieszhaber E. Henrik ... 22 Felajánlások a „Gyógyház-alap“ javára . .. ............. 26 KÖNYVISMERTETÉS: Külföldi nevelésügyi lapokból. Halmai Olivér .................. 27 Az új »Olvasókönyv“. Zacher Lajos ... .„ ... ............. 29 Missuray-Krúg Lajos: Kenyér . .........._ ................ 32 Heintz Fülöp: Népi dalgyűjtemény .................................. 34 HÍREK _. ... ...­­ — .......................... ................­ ._ 36 KÁNTORI ROVAT: Az újesztendő küszöbén. A rovatvezető . .......................... 36 Az evangélikus egyházi zene és az evangélikus énektanítás problémái. Koch István ... ._ ............................._ ... 37 A magyar népdalról. Kertai János _ _ _ _ 39 Hangjegymellékletünk. ........................................................... 40 Ne csak járassuk, olvassuk is lapunkat! Aki lapunkat nem kapta meg, kérje azt a kiadótól.

Next