Evangélikus Népiskola, 1940 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

jo£. AZ EVANGÉLIKUS NÉPISKOLA 1940. évi XLVI. évfolyamának tartalomjegyzéke. Az Értekezések, cikkek, elméleti és gyakorlati pedagógia. íme, mindent újjá teszek. B. A. — — — — — — Korszellem és a tanítóképesítő vizsgálatok írásbeli neveléstudo­mányi tételei az 1910—11. tanévtől az 1925—26. tanévig. Dr. Garai József — — — — — — — A gyermek megítélése. Istenes József — — — — — A falu és a nyolcosztályos népiskola. Buti Sándor — — — Mit adhatunk? B. A. — — — — — — — — A mai helyzet és az emberi művelődés képe. S. B. — — — A tanítóképesítő-vizsgálati írásbeli neveléstudományi tételek az 1926—27. tanévtől napjainkig. Dr. Garai József — — A csekélyebb értékűség érzetéről. Sátory Vilmos — — — A magyar tisztviselő a nemzeti egység szolgálatában. Grieszhaber Endre Henrik — — — — — — — — Ő előbb szeretett minket. B. Á. — — — — — — A tanítóképesítő-vizsgálati írásbeli neveléstudományi tételek az 1926—27. tanévtől napjainkig. Dr. Garai József — — A népiskolai őszekészetről. Knabel Vilmos — — — — Amíg a kisgyerekből nagy gyerek lesz. Benedek Vince — — Nyitva Isten felé. B. Á. — — — — — — A nyolcosztályú népiskola képe a törvényjavaslatok tükrében. S. B. Altdörfer Viktor. Graf Samu — — — — — — A tanítóképesítő-vizsgálati írásbeli neveléstudományi tételek az 1926—27. tanévtől napjainkig. Dr. Garai József — — Kedélynevelés a népiskolában. Simonyi Hajas Gyula — — Foglalkoztatási terv a kiscserkészet I. törvénye alapján. Knabel V. Élembe jön az én kegyelmes Istenem. B. A. — — — — A Tanítóképző­ Akadémia nevelés- és tanítástananyagának ter­­vezete.Neubauer János — — — — — — A kitűnőek iskolája. Knabel Vilmos — —­­— — — 1939 nyarán tett utazásomról. Lányi Mária — — — — A tanya hősei. Buna István — — — — — — Tanév végén. B. A. d. t. — — — — — — — A líceumi Érettségi Vizsgálati Utasításról. Dr. Garai János —­Tankó Béla. Tállyai István — • — — — — — — A természet szerepe az erkölcsi nevelésben. Benedek Vince — — Foglalkozási terv a kiscserkészet II. törvényéhez. Knabel Vilmos 1939 nyarán tett utazásomról. Lányi Mária — — —­ — A fegyelmezés. Hugyecz György — — — — — — Péter hitvallása. — — — — — — — — Tanévzárás után. S. B. — — — — — — — Lelkész- és tanítókörzeti konferenciák Dunántúlon. Grieszhaber Endre Henrik — — — — — — — — 1939 nyarán tett utazásomról. Lányi Mária — — — — A fegyelmezés. Hugyecz György — — — — — — Kevés volt a gyermek. S. B. — — — — — — — Mit mondjunk a szülőknek az iskolai év elején? Tállyai István — 1933 nyarán—tett utazásomról. Lányi Mária — — —­­— Finnországi emlékek. Kiss János — — — — — — Felhívás. Gadányi János — — — — — — — Hív a szeptember csengő. Böröczki Vilmos — — — — A gyermek érdeklődése és a nevelés. Csoknyay József — — 1939 nyarán tett utazásomról. Lányi Mária — — — — ; S­Z.A.0 (/g­y [ * PEDAGÓGIAI * JIONMAK 710238 1. 3— 9 10— 12 13— 17 49 50 —51— 54 54— 57 5?.— 60 73 77 77— 80 80— 82 97 98—100 101—103 103—108 108—110 110—112 121 122—127 128— 129 129— 131 132—133 145 145—148 148—150 150—152 153—154 155—157 157—160 169 170— 171 171— 173 173—195 176—189 193—195 195—198 199—202 202—205 221—222 222—225 225—227 227—230

Next