Evangélikus Népiskola, 1940 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

Erőforrásunk. S. B. — — — — — — — — A Kárpátok gerincéig. S. B. — — — — — — — A gyermek érdeklődése és a nevelés. Csoknyay József —­ — A játék egy újabb nevelési rendszerben. Dr. Gorái József — — A bébbeli bombák. N. J. ..— — — — — — — Ciprus-ág Rákos István frissen hantolt sírjára. B. V. — — A gyermek érdeklődése és a nevelés. Csoknyay József — — A játék egy újabb nevelési rendszerben. Dr. Garai József — — Lehr Albert Sárszentlőrincen. Hajas Béla — — — — Igaz hitet. N. J. — — — — — — — — — A magyar tanítóság ünnepe. S. — — — — — — A játék egy újabb nevelési rendszerben. Dr. Garai József — — Nevelésünk harmóniája. Sátory Vilmos — — — — — Az evangélikus tanítóság iskolán kívüli kultúrmunkássága. Boross B. Az ifjúság és a gyermekirodalom kérdése. Jeszenszky Margit — A tanító a község életében. Vida Béla — — —­­— — Műhelyünkből. Néhány szó a bibliaolvasásról és bibliaismertetésről. I­tzés Mihály A módszer műhelyéből. Kelényi Ferenc — — — — — Az imádságok tanítása. Buti Sándor — — ■— — — Az iskolai kisgyülekezet alapirata és magyarázó irata K. I. — — Az elemi iskolai egyházi énektanítás módja. Kertai János — Az I—II. o. vallástani anyagának feldolgozása. Kuszák István — Az I—II. o. vallástani anyagának feldolgozása. Kuszák István — A III—IV. o. vallástani anyagának feldolgozása. Buti Sándor — A III—IV. o. vallástani anyagának feldolgozása. Buti Sándor — A III—IV. o. vallástani anyagának feldolgozása. Buti Sándor — A III—IV. o. vallástani anyagának feldolgozása. Buti Sándor — Biblia a kátétanításban. Szende Ernő — — — — — A Biblia a bibliatörténet tanításában. Kuszák István — — Kátétanítási vázlat. Szende Ernő — — — — — — Alkalmi tanítás. Böröczki Vilmos — — — — — Megjegyzések. Az özvegy, az árva. Páter Jenő — — — — — — Nézz magadba! Szíj László — — — — — — A falusi nyolcosztályú elemi népiskola. Grieszhaber Endre Henrik Mi a Diákkaptár? Kft. — — — — — — — A tanító lakásáról. —vos. — — — — — — — Múlik a nyár. Szíj László — — — — — — Tanév elején. Grieszhaber Endre Henrik — — — — Dr. Schlitt Gyula alesperes körlevele. — — — — — Egyesületi élet, hivatalos rész. Előadói jelentés. Somogyi Béla — — — — Mendelényi Ede. — — — — — — Országos tanügyi szervezetek évégi seregszemléje. S. Eötvös emlékünnep. — — — — — — Szalay Miklós halálára. Őrszigethy Lajos — —­­ D. Dr. Prónay Dezső báró. — — — — Az Eötvös­ Alap ülése. — — — — — Konferencia, evangélizáció. Túróczy Zoltán — — A soproni evang. líceum. — — — — — Tanítógyűlések. —­ — — — — — — 245 246— 247 247— 250 250—253 269 270—271 272—275 275—278 278—282 293—294 294 295—299 300—302 302—307 307—310 311—316 18— 22 61— 65 61— 65 83— 92 112—115 134—136 161—163 179—184 206—208 230—232 253—256 282—286 316—321 322— 323 323— 327 37 66— 67 136—140 184—185 209—211 232— 233 233— 235 257—258 38— 43 43— 44 68— 70 92 115—117 140 140 163—164 ■164 185

Next