Evangélikus Népiskola, 1940 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

Pályázati hirdetmény. — — — — — — — — A soproni evang. liceum. — — — — — — — Tanítógyűlések. — — — — — — — — — Az Eötvös­ Alap közgyűlése. — — — — — — — Népnevelő-sors. F. J. — — — — — — — — Beszámoló egy vallástani pályázatról. B. S. — — — — Őrségváltás a soproni felső egyházmegyében. G. J. — — — Graf Samu. Polster Rezső — — — — — — — Neubauer János. G. S. — — — —­­ — — — Kiss József. G. S. — — — — — — — — Elnöki és főtitkári jelentés a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyház­kerületi Tanítóegyesület 1940. évi közgyűlésén. Grieszhaber Endre Henrik—Kertai János — — — — — Varga János. Szíj László — — — — — — — Meghívó a X. Egy. Tanítógyűlésre. — — — — — Meghívó az Orsz. Ev. Tanítógyűlésre. S. B. — — — — Tanítógyűlések. — —­ — — — — — — — Országos egyesületünk közgyűlése. S. — — — — — Beszámoló a bányakerületi tanítóegyesület 1940. évi működéséről. Darida Károly. — — —­ — — — — — Népiskolai előadó jelentés az Egy. Tanügyi Bizottság 1940. évi gyűlésére. S. B. — — — 185—186 186 212 212 213— 214 214— 215 235—238 238— 239 239— 240 241—242 259—266 286— 287 287— 288 288— 289 289— 290 327— 328 328— 329 — — — — 330—333 Könyvismertetés. A népiskola igazgatása. S. — — — — — — — 44 Újabb hazafias beszédek. S. — — —• — — — — 44— 45 Útmutató a népiskolai írás-olvasás tanításához az új írásmód (zsinórírás) alapján. S. — — — — — — — Füstös Pista kalandjai. S. — — — — — — — — Vértesi: Religionslehre für ev. Schüler der Volksschulen der I—IV. Klasse. — — — — — — — — — 93 Kereszt és korona a hit zsoltárai. S. — — — — — 117 Ich lerne deutsch. Tállyai István — — — — — — — Előfizetési felhívás. Vértesi Zoltán — — — — — — — A népiskola igazgatása. S. — — — — — — — — Népiskolai rendeletek gyűjteménye. S. — — — — — — Fonomimikai vezérkönyv az olvasás-írás megtanításához. S. — — Anyák napjára. — — — — — — —­ — — — Testvérem, Suomi. — — — — — — — — 164 Künkei: A közösség. — — — — — — — — 164 A magyar tanítók évkönyve, 1940—41. évre. — — — — 165 A számolás és mérés tanítása az I. o.-ban. S. — — — — 187 Magyar népfőiskola. Vitéz Kálmán Béla — — — — — 187—188 A soproni népiskola. — — — — — — — — 188 Társpohár. Missuray-Krug L. — — — — — — 189 A 6—10 éves gyermekek nevelése. S. — — — — — 215 A győri ev. elemi népiskolák évkönyve. S. — — — — 215 Magyarboly és filiái története. Vértesi Zoltán — — — — — A soproni liceum és tanítóképző évkönyve. — — — — — Fodor Kálmán: Muzsikus tanító. S. — — — — — — A népiskolai evangélikus keresztyén vallástanítás módszertana. — Kuszák I. Szülő és gyermek. Der kleine Katechizmus. Liturgia. Kántori szolgálat. Magyar diákkalauz. S. — — — — Magyar Tanítók Lexikona. A szarvasi leányliceum stb. értesítője. „Amit minden evangélikusnak tudnia kell”. Az evangélikus misszióügy fejlődése. I. — — — — — — — Az egészégvédelmi nevelés vezérkönyve. Tállyai István — — 334—335 Irodalmi pályázat. — — — — — — — — —

Next