Evangélikus Népiskola, 1943 (49. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

AZ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TANÍTÓEGYESÜLET. Megjelenik havonta hangjegymelléklettel. A kiadásért felelős: özv. Kiszely Jánosné. — Előfizetési ára: egész évre 10 P, félévre 5 P. — A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez, Sopron, az előfizetési díjak az Országos Evangélikus Tanítóegyesület pénztára, Cegléd (42.523. számú csekkszámla), címre küldendők. Lapzárta a hónap 16-án. .....................................................................­___________________________— A lap elfogadása előfizetési kötelezettséggel járt .... ...— TARTALOM: Ö az égő és fénylő szövetnek vala, ti pedig csak egy ideig akar­tatok örvendezni az ő világosságában. Helbig.........................1. Campe és az újabb lélektani irányok. Dr. Garai József................2 Tessedik útjain.Szafcács György...................................................................6 MŰHELYÜNKBŐL: Evangélikus szellem a földrajz tanításában.1Vagy Lajos. . . 10 MEGJEGYZÉSEK: A magyar ifjúság nyersanyagcsatája..............................................14 EGYESÜLETI ÉLET — HIVATALOS RÉSZ: Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület 1942. évi titkári jelentése. ..15 Zongor Béla 1881—1942. Somogyi Béla.........................................20 Páger Antal és Kerecsendi Kiss Márton. .­............................... 20 . Országos Egyesületünk közgyűlése. .............................................21 KÖNYVISMERTETÉS: A népiskolai Egységes Vezérkönyvek új kiadása. HÍREK: 22 KÁNTORI ROVAT: Mit orgonáljunk a templomban? Peskó Zoltán. 22 Egyházzenei Krónika. P. Z.................................................................24 Folyóiratszemle. P. Z............................................................................24 VASÚTI MENETREND Érvényes 1942. november 2-től. Cegléd—Budapest Budapest—Cegléd Neme Indul Érk. Neme Indul Érk. 719. Szem. 3.16 4.56 712. Szem. 7.42 10.08 749. Szem. 3.21 5.43 1712. Szem. 8.10 9.39 729. Szem.* 3.48 6.11 744. Szem. 14.29 16.50 727. Szem. 5.00 7.32 746. Szem.* 15.35 17.55 717/a. Szem. 5.39 7.59 726. Szem. 16.22 18.56 707. Gyorsmotor 8.20 9.31 1706. Sebes 16.40 18.02 1709. Sebes 8.33 9.56 706. Gyorsmotor 17.14 18.22 745. Szem. 11.14 13.35 748. Szem. 19.15 21.37 733. Szem. 15.02 17.34 728. Szem. 20.45 23.09 1711. Szem. 16.14 18.10 * Vasárnap nem közlekedik.

Next