Bihari Napló, 1999. augusztus (10. évfolyam, 179-204. szám)

1999-08-11 / 187. szám

KITOLHAT VELÜNK AZ IDŐJÁRÁS Ezredvégi napfogyatkozás Megkétszereződött az utóbbi két napon azon turisták száma, akik a borsi határátkelőnél lépnek be Romániába. Hétfőn például, egyetlen nap alatt tehát, mintegy 14 ezren keltek át a nevezett ellenőrzési pontnál, a többség a teljes napfogyatkozást kívánja figyelemmel kísérni Romániá­ban. Corneliu Sotoc, a vám helyettes parancsnoka érdeklődésünkre el­mondta, hogy a vámosok felkészültek a nagyszámú autó ellenőrzésére. Gyorsítottak is a vámkezelésen, nem vizsgálják tüzetesen a csomagokat. Ezekben a napokban vámgarancia nélkül hozhatóak be az országba lát­csövek, teleszkópok. A napi 14-18 ezer turista ellenére a vámosok szerint nincs fennakadás, a magyar oldalon is gyorsabban engedik az autókat, legfennebb egy-két órát kell várakozni a határon. Felhős lehet az ég Változatlanul fennáll azonban annak veszélye, hogy az egyetlen nem befolyásolható, nem ellenőrizhető tényező, az időjárás keresztülhúzza a számos érdeklődő, valamint a fogyatkozásban üzletet látó vállalkozók számításait. Egyes meteorológiai jelentések szerint mára elérheti Romá­niát a közeledő hidegfront, amely miatt bizonyos térségekben felhősödés várható. Belföldi meteorológusok úgy vélik, főleg az ország nyugati, kö­zépső és északi részén boríthatja majd felhőréteg az eget. Némileg csök­kent az esélye annak, hogy a totalitás központjának kikiáltott Rámnicu Válceában tökéletesen megfigyelhető legyen a jelenség. A magát a fogyat­kozás fővárosának nevező Bukarestben állítólag tiszta lesz az égbolt. Nagyváradon mintegy 95-98 százalékos, tehát részleges lesz a nap­­fogyatkozás. Megyeszékhelyünkön a két égitest első kontaktusa 12.33.09 órakor várható a csillagászok által összeállított táblázatok szerint, a je­lenség csúcspontja 13.57.02-kor következik be. Fokozottan figyelnek a rendőrök A rendőrség is foglalkozik a napfogyatkozással, tájékoztatott a szóvi­vő, Tudor Gheorghe ezredes. Több csapatot vernek be, a körzeti rendőrök járőrözni fognak, közösen a közrendészekkel. Készültségben lesznek a csendőrök, a rendőrség bűnügyi osztályának munkatársai is. Fokozott felügyeletet kívánnak biztosítani Várad zsúfoltabb övezeteiben, a na­gyobb üzletekben, Félix- és Püspökfürdőn. Számítanak arra, hogy a zseb­tolvajok, bűnözők a napfogyatkozáskor igyekeznek majd kihasználni az emberek figyelmetlenségét. A rendőrök egyébként nem kaptak szolgálati védőszemüveget, mindenkinek saját magáról kell gondoskodnia. Talán feletteseik úgy gondolták a rend őrei ne az eget kémleljék, inkább a bű­nözőket figyeljék... Felkészültek a polgárőrök b Több járőrt vezényelnek a nagyváradi utcákra a Polgárőrök is a napfo­gyatkozás ideje alatt. Lapunk kérdésére Dorin Lucaciu parancsnok az alábbiakat mondta el: - A ritka természeti jelenség, a beálló nappali sötétség különleges ne­hézségeket okozhat a polgároknak. Gondolok itt az esetleges lopásoktól kezdve a rosszullétekig, balesetekig mindenre. Intézményünk fokozot­tan figyelemmel szeretné kísérni az eseményeket, fő célunk, hogy a pol­gárokat megvédjük, s ha esetleg valami baj történik, ott legyünk, segít­sünk. A polgárőrök egész napos járőrszolgálatot teljesítenek a megye­­székhely egész területén. Kérjük a lakosságot, bármilyen baj történik, bi­zalommal forduljanak a legközelebbi polgárőrhöz. Járőreink egész nap tartják a kapcsolatot központunkkal, bármilyen rendellenességet észlel­nek, jelenteni fogják. (Folytatása a 3. oldalon) Bora Abigél, Harasi Tóra Hajnal,­­ Fekete Ildikó, Péter L Zoltán, Szeghalmi Örs, Szőke Mária Felemásan alakuló restitúció Az alsóház jogi bizottsága az ellenzéki képviselők távollétében teg­nap befejezte az államosított ingatlanok visszaadásáról szóló törvény­­tervezet vitáját, és lebonyolította a végső szavazást is a tervezet megvál­toztatott szövegéről. Ezek szerint a természetben visszaadandó azon in­gatlanok, amelyeket jelenleg oktatási, egészségügyi vagy művelődési in­tézetek, árvaházak vagy aggmenházak használnak, megmaradnak ilyen célúaknak. Az általuk fizetendő négyzetméterenkénti lakbért kormány­­határozat állapítja majd meg. Ezen kitétel azt jelenti, hogy a bizottság a legnagyobb ellenzéki erő, az RTDP egyik módosító javaslatának egy ré­szét elfogadta. Az érvényes iratokkal valamely magáncég által átvett in­gatlanok esetében a jogos tulajdonos nem természetbeni jóvátételt kö­vetelhet (javak és szolgáltatások, részvények vagy államkötvények for­májában), az ingatlan ellenértékének megfelelően. A testület elfogadta azokat a cikkelyeket is, amelyek az államkötvények vagy készpénz révén történő jóvátételről rendelkeznek a 200 millió lejnél kisebb értékű in­­gatlanok esetében, mikor is az érték megállapításától számított két éven belül a jogos tulajdonosnak két egyenlő részletben ki kell adni járandó­ságát, az inflációs ráta figyelembevételével. A 200 milliónál nagyobb ér­ték esetében a jóvátételi periódus 20 év, 7 éves kegyelmi időszakkal. A tervezetet a jogi bizottság 13 tagja szavazta meg a 26-ból, ezért az ellen­zék szerint a döntés nem érvényes. A Képviselőház plénuma e hó 23-án tárgyalja a tervezetet, amelynek szövege akkor természetesen változhat. A kérdéskörre holnapi lapszámunkban részletesen visszatérünk. Részletekben költözik a rogériuszi bazár A Bihari Naplónak a rogériuszi piacon lévő újságosbódéját már odébbköltöztették néhány méter­rel. Most a bazárrészleg mintegy száz pultja következett, ezeket az út másik oldalán levő parkolóban állították fel. Meglepő volt ez a döntés, hisz a megegyezés alapján a régi piac helyére kellett volna költözniük ideiglenesen. Az áru­sok szerint nekik sikerült kiharcol­niuk, hogy csak a közelbe kelljen hurcolkodniuk, így is bizonytala­nok a jövőjüket illetően, félnek, hogy nem költözhetnek majd vis­­­sza. Erre a hónapra kifizették a helybért, remélik, hogy mire a szeptemberi pénzt kell fizetniük, visszamehetnek. Megkérdeztük a rogér­usz piac vezetőjét is. Alexandra Erdeli nem indokolta meg, hogy miért a par­kolóba költöztették az árusokat, kész tényként beszélt róla. Az egész felületnek körülbelül az egy­ötödét szabadították fel, hogy ott megkezdhessék a munkát. A rövi­desen elkészülő Nufárus negyed­beli piachoz hasonló üvegszálas borítót kap majd a bazárrészleg. Miután elkészülnek az első rész le­fedésével, vagyis egy-két hónapon belül, az itteni árusok vissza­költözhetnek. Péter L Zoltán A parkolóbeli helyeket ősszel mások foglalják el ideiglenesen... (Nagy Tibor felvétele) a WEST BANK nagyváradi kirendeltsége, Independent­ tér 49. szám, tel.: 43-42-22, 43-45-55, C tel./fax: 43-69-95, o vonzó kamatokat biztosít a természetes személyek lejbetéteire: • 30 napos lekötés esetén 60%, • 60 napos lekötés esetén 61%, • 90 napos lekötés esetén 62%. Valutabeváltás naponta 9-14 óra között. Incze Ferenc, a belső végtelen festője Ritka szép alkalmat kínál a Körösvidéki Múzeum a piktúra kedvelőinek: találkozást Incze Ferenc képei­vel. Voltaképpen az 1910-ben született, 1988-ban el­hunyt művész gyökeres szemléletváltását követő két évtized terméséből kap ízelítőt a tárlatlátogató. Egy öntörvényű, expresszionista fogantatású, de szürreá­lis és reális elemeket sem nélkülöző, érzelemgazdag, fanyar látomásokkal átszőtt világgal szembesülhe­tünk. A csillapíthatatlan vágyakozás, az önemésztő tépelődés, az én legbelsejéből fakadó nyugtalanság megtestesítője a szinte minden képen megjelenített két Ellák, a „festő” és a „múzsa”, végtelennel feleselő, lebegően elnyújtott végtagjaival, hol a művész gyer­mekkorát idéző Szeben, avagy férfikora színhelyéül szolgáló Kolozsvár „reális” elemeivel, hol meg kozmi­kus spáciummal a figurák hátterében. Egy sajátos, a senkiével össze nem téveszthető Incze Ferenc-i „grammatika” pontos és szabad szabályai szerint. A korosodó művész számára a szakmai nélkülö­zés hosszú évtizedei után néhány évre megadatott a világhír: 1971-ben a párizsi Független Művészek Sza­lonjának ezüstérme, majd a nagy sikerű nyugati egyé­ni kiállítások nyomán idehaza is „próféta” vált belőle, egy ideig. A mostani, három hétig tartó tárlatot a házi­gazda Aurel Rosu oldalán dr. Lívia Dragoi kolozsvári múzeumigazgató és Polonyi Jolán, a művész lánya nyitotta meg. Szilágyi Aladár

Next