Farmacia, 1962 (Anul 10, nr. 1-12)

1962-01-01 / nr. 1

IN ATENŢIA CITITORILOR REVISTEI Societatea ştiinţelor medicale, prin Editura medicală, tipăreşte anual un număr de 18 reviste. Pentru a vă asigura întreaga colecţie a revistelor care vă interesează abo­­nati­vă din timp, respectind termenele arătate în tabelul de mai jos, deoarece re­vistele se tipăresc în funcţie de numărul de abonamente. Abonamentele se fac prin oficiile poştale, factorii poştali, precum şi prin difu­­zorii voluntari din institute, centre şi unităţi sanitare. Orice reclamaţii pentru neprimirea la timp a publicaţiilor se adresează Ministe­rului T­ransporturilor şi Telecomunicaţiilor, Direcţia generală a poştei şi telecomu­nicaţiilor, Palatul C.F.R., Bucureşti. Comanda pentru nr. 1 al revistelor se face pînă la data de 18 decembrie a anului anterior. Pentru celelalte numere se face la 18 ale celei de-a doua luni anterioare apariţiei numărului de revistă respectiv. EDITU­RA MEDICALĂ BUCUREŞTI Str. Aristide Briand nr. 7 Telefon 16.48.89­ 6 Igiena6 -

Next