Farmacia, 1972 (Anul 20, nr. 1-12)

1972-01-01 / nr. 1

IN ATENŢIA AUTORILOR 1. Articolele se trimit în dublu exemplar, scrise la maşină la două rînduri, cu v^a. Prin intermediul filialei sau subfilialei U.S.S.M., pe adresa : Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale, pentru Redacţia revistelor, str. Progresului nr. 8, Sectorul VII, Bucureşti. 2. Se va menţiona data comunicării lucrării în şedinţa Secţiei de specia­litate a U.S.S.M. Articolele vor purta în mod obligatoriu semnătura autorilor şi adresa lor exactă, pentru corespondenţă şi retribuţie. 3. După titlul articolului autorii vor indica : numele exact şi prenumele în întregime, titlurile universitare sau de reţea, institutul, spitalul sau unitatea unde a fost realizată lucrarea, precum şi numele conducătorului instituţiei. 4. Articolele nu vor depăşi : a) 2 pagini dactilografiate pentru recenzii, cronici, dări de seamă, note ; b) 4 pagini dactilografiate pentru probleme de tehnici şi inovaţii ; c) 4 pagini dactilografiate pentru fapte clinice ; d) 5 pagini dactilografiate pentru probleme de organizare, schimb de experienţă ; e) 8 pagini dactilografiate pentru lucrări originale, cercetări experi­mentale ; f) 12—14 pagini dactilografiate pentru referate generale. 5. Articolele originale vor fi însoțite de un rezumat de 10—20 rînduri dac­tilografiate, în vederea traducerii în limbile : rusă, franceză, engleză și germană Rezumatul trebuie să cuprindă obligatoriu : — ipoteza de lucru și obiectivele lucrării ; — metodele (clinice, experimentale, statistice etc.) folosite în lucrare ; — rezultatele obţinute ; — concluziile autorului asupra temei prezentate în articol. 6. Materialul grafic va fi însoțit de un borderou explicativ. 7. Bibliografia citată în text se va anexa la articol și va fi redactată în modul următor : — pentru cărţi (tratate, manuale) se vor trece : — numele autorului ; — iniţialele prenumelui ; — titlul cărţii, în limba originală, fără prescurtări ; — editura ; — localitatea ; — anul publicării. Exemplu : Balş M. G. — Antibioticele, Editura medicală, Bucureşti, 1984. Pentru reviste sau alte periodice se vor trece : a) numele autorilor ; b) iniţialele prenumelui ; c) titlul întreg al lucrării, în limba originală, fără prescurtări ; d) titlul revistei în prescurtare internaţională ; e) anul apariţiei ; f) numărul volumului (subliniat) ; g) numele primelor şi ultimelor pagini separate printr-o liniuţă. Exemplu : Justin Besançon, L., Cornet, A., Remy, H. — Ornithose à manifestations pulmonaires et encéphaliques, Sem. Hôp. Paris. 1964 ; 3 ; 154—156. 8. Nu se acceptă lucrări care au mai fost tipărite sau trimise spre publicare altor reviste. 9. Articolele neacceptate pentru publicare nu se restituie autorilor. 10. Redacția va răspunde în timp util autorilor despre acceptarea, neaccep­­tarea sau necesitatea modificării articolului. UNIUNEA SOCIETĂŢILOR DE ŞTIINŢE MEDICALE str. Progresului nr. 8, Sectorul VII, București EDITURA MEDICALA

Next