Farmacia, 1984 (Anul 32, nr. 1-4)

1984-01-01 / nr. 1

UNIUNEA SOCIETĂŢILOR DE STIINTE MEDICALE DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Farmacia R­EVISTĂ A SOCIETĂŢI Redacţia : Bucureşti, Str. Progresului n­r. 10, Sectorul 1 - Telefon 13.89.73 - 14To,71 V, V * .v. DE FARMACI VOLUMUL XXXII IANUARIE 1 MARTIE 1981 M(JS., Со .. V '•­­ Cannabis, trecut, prezent şi viitor I. Popa Laboratorul de toxicologie, Facultatea de Farmacie, Bucureşti Cannabis saliva este considerată ca planta cea mai cunoscută, cu mare răspîndire (1). Ea este clasificată în familia Moraceae, iar după alţi autori în familia СаппаЫпасеае. Planta se dezvoltă foarte bine în regiu­nile calde şi uscate, ca şi în cele temperate ale celor două emisfere, prosperând în terenuri bogate în azot. Planta este originară din China, de unde cultura ei s-a răspîndit în sudul Asiei, în Orientul Apropiat, apoi în Africa de nord și Spania în urma cuceririlor arabe. Cannabisul a fost cultivat din timpuri vechi pentru fibră, seminţe oleaginoase şi ca halucinogen în ritualuri religioase. Ca şi alte plante halucinogene, Cannabisul este legat de magie şi vrăjitorie, în tratamen­tul unor boli şi în concepţia morţii ca şi în ritualuri, în sec. al IX-lea î.e.n., asirienii foloseau planta ca tămîie (2). împă­ratul chinez Shen Wang cu 2 737 de ani î.e.n. recomanda planta ca medi­­caţie generală şi reconfortantă (3). Proprietăţile intoxicante sînt men­ţionate în opera sanscrită Zend-Avesta la anul 600 î.e.n. (1), în vechea Athawaveda indiană, drogul este calificat ca „liberator de păcat“ şi drept „călăuză cerească“ (1). După Herodot, sciţii de la Marea Caspică ardeau seminţele de cînepă pentru a produce fumul halucinogen (4). în oraşul Theba (Egipt), din plantă se prepara o băutură care se consuma. După Galien, cînepa intra in prepararea unor prăjituri stupefiante. Orientul Apropiat şi Mijlociu cunoştea proprietăţile Cannabisului şi utilizarea lui (ca haşiş) este menţionată în mai multe locuri, în povestirile din „O mie şi una de nopţi“. Povestirile lui Marco Polo (1310) se referă la mîncătorii de haşiş (5) ; ucigaşii politici erau numiţi haşişini şi de la acest cuvînt derivă cel de asasin. Unii susţin că asasin derivă de la alsikkin care înseamnă pumnal (5). 1

Next