Farmacia, 1985 (Anul 33, nr. 1-4)

1985-01-01 / nr. 1

/ UNIUNEA DIN SOCIETĂŢILOR DE REPUBLICA SOCIAL STIINTE medicale STA ROMANIA REVISTĂ A SOCIETĂŢII DE FARMACIE COLEGIUL DE REDACŢIE : MEMBRI : Col. farm. C. AFREOTESEI, prof V. AHIEŞAN (C­luj-Napoca), prof. V. CIOCANELEA (Cluj-Napoca), conf. M. I ОТП V (Iaşi), ferm I. CRC СЕЛ VU, prof. L. ENESCU (Iaşi), conf. I. FTRSITORU, farm.­ M. GEORGESCU, prof. I. GN­ECU (Cluj-Napoca), farm. I. JOVESCU1, prof. GH. MORAIT, farm. N. OPRESCU, prof. I­. OTF.LEANU, farm. V. POPOVICI (Timişoara), conf. I. РОРЛ, farm. VICULIVA POPA, conf. E. PUSCARU, conf. N. TUCHEL, farm. R. VASILIEV Redactor responsabil : Redactor responsabil adjunct : Secretari responsabili de redacţie : prof. D. GH. CONSTANTINES­CU prof. V. STANESCU conf. VASIUCA ANTONESCU prof. ST. TRRIASDAN IANUARIE — MARTIE 1985 1

Next