Farmacia, 1992 (Anul 40, nr. 1-4)

1992-01-01 / nr. 1-4

ASOCIAŢIA MEDICALĂ ROMÂNĂ farmacia REVISTA A SOCIETĂŢII ROMÂNE DE ŞTIINŢE FARMACEUTICE COLEGIUL DE REDACŢIE MEMBRII Conf. Dr. AURELIA CRISTEA, Prof. Dr. I. CIULEI, Prof. Dr. M. COTRĂU (Iaşi), Prof. Dr. ELENA CUREA (Cluj-Napoca), Farm. Dr. C. JUGULESCU, Prof. Dr. GH. MORAIT, Prof. Dr. ADRIANA POPOVICI (Tg. Mureş), Prof. Dr. H. POPESCU, (Cluj-Napoca), Prof. Dr. GABRIEL RACZ (Tg. Mureş), Prof. Dr. I. SIMITI, (Cluj-Napoca), Prof. Dr. V. STANESCU. Redactor responsabil: Redactor responsabil adjunct: Secretari responsabili de redacţie: Prof. Dr. MATILDA ROSETTI-COLŢOIU Prof.Dr. SORIN LEUCUTA Conf. Dr. ILEANA CHIRIŢA Şef lucrări D. LUPULEASA 1-4 IANUARIE-DECEMBRIE 1992

Next