Felső Magyar Országi Minerva. Folyó-Írás. 1825. 1-ső negyed (Januáriusz-Mártziusz)

Felső Magyar Országi FOLSD­ÍRÁS, Oplo tibi vultum múlta et praeclara minantis. Horatius. lsô N e g y e d. JATILLÁRIUSZ, FERRITÁRIUSZ, MÁRTZIUSZ. A’ Felséges Kir. Magyar Helytartó Tanáts' hegyes engedelmével. KASSÁN, ELLINGER ISTVÁN’, CS. KIR. PRIV. KÖNYVNYOMTATÓ ÉS ÁROS’ BETŰIVEL ’S KÖLTSÉGEIN.

Next