Felső Magyar-Országi Minerva 5. (Kassa, 1829)

1. Kötet - Első Füzet. Januáriusz

FELSŐ MAGYAR­ORSZÁGI Nemzeti Folyó­írás. ŐéTŐ£)1/C év. 1829. ELSŐ KÖTET, JANUÁR, FEBRUÁR,MÁRTZ. A' Felséges Kir .Magyar Helytartó-Tanács' kegyes engedelmével. KASSÁN, F­LLIN­GER ISTVÁN’ CS. KIR. PRIV. KÖNYVNYOMTATó/ És Áros’ betűivel *e költségein.

Next