Felső Magyar-Országi Minerva 8. (Kassa, 1832)

1. Kötet

FELSŐ MAGYAR­ORSZÁGI MINERVA. Nemzeti FOLYÓ­IRAT. ELSŐ KÖTET. JANUÁRIUSZ, FEBRUÁRIUSZ, MÁRTIUSZ. A’ Felséges kir.Magyar Helytartó-tanács' kegyes engedelmével. KASSÁN,­ellinger ISTVÁN 1 cs. kir. priv. könyvnyomtató’ É8 ÁROS* BETŰIVEL ’s KÖLTSÉGEIN.

Next